บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เภสัชกร

รับสมัครงาน หางาน บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เภสัชกร

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เภสัชกร หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ วุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย) สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ) ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน สมัครง…านได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 – 16.00 น. ) หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074 – 200200 ต่อ 116 โทรสาร : 074 – 200292 E-mail : ryhhr@hotmail.com…

30 December 2016 | 2:50 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments