บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัครพนักงานประจำสาขาเชียงราย หลายตำแหน่งดังต่อไปนี้

สมัครงาน หางาน บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัครพนักงานประจำสาขาเชียงราย หลายตำแหน่งดังต่อไปนี้

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – รอบคอบ หลักฐานการสมัครงานประกอบด้วย 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนา บัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ 6. ใบขับขี่รถยนต์ถ้ามี จำนวน 1ฉบับ 7. อื่นๆ อย่างละ 1 ฉบับ กรุณารองรับสำเนาถูกต้องทุกฉบับ รับสมัครถึงวันที่ : 31 สิงหาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : โชติกา ชีวะกุล ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด สาขาเชียงราย ที่อยู่ติดต่อ : 99/21 ม.13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย…. สามารถทำแคชเชียร์และบัญชีได้ 3. ทำรายงานรับเงินประจำวัน ตรวจเอกสารการรับเงิน 4. มีอัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ 7. เจ้าหน้าที่ Loss Prevention & Checker จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. มีทักษะการสังเกตการณ์ ตรวจสอบ ตามพื้นที่ต่างๆ หรือสอบสวนงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลการป้องกันความสูญเสีย ตลอดจนการรายงานการพบเหตุการณ์ต่างๆภายในบริษัท 4. มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียด…

3 August 2016 | 7:09 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments