บริษัท InterSET >> เปิดรับ>> Database Administrator ((DBA)) 2 อัตรา เงินเดือน 30K UP

สมัครงาน กำลังหางาน บริษัท InterSET >> เปิดรับ>> Database Administrator ((DBA)) 2 อัตรา เงินเดือน 30K UP

จตุจักร, กรุงเทพฯ – มัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้ บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้ สามารถเขียน E-R Diagram ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ Normalize ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความ…เข้าใจ และมีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูล มีความรู้และความเข้าใจคำสั่ง SQL มีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ สามารถติดตั้ง Config และแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก สามาร…

15 October 2016 | 3:37 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments