บัญชี

รับสมัครงาน หางานใหม่ บัญชี

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – ะรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุนและเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ – คำนวณและจ่ายเงินค่าจ้าง ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า – ทำบัญชีทำบัญทึกการเงินโดยใช้ เครื่องทำบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี – รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำหนดเป็นประจำ – ปิดงบการเงินประจำเดือน – จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ และขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพกร ทุกเดือน จัดทำภาษีเงินได้ของบริษัทเพื่อนำเสนอกรมสรรพกรทุกสิ้นปี สถานที่ปฏิบัติงา…บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดบริการรับทำความทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่สำหรับภาครัฐและเอกชนขนาดนี้ได้เปิดรับพนักงานในด้านธุรการติดต่อประสานและด้านภาษาสามารถอ่านและตอบmailภาษาอังกฤษได้ (ด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที่) สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : บัญชี รายละเอียดของงาน – ดูบัญชีรายรับ และรายจ่าย – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการอื่นๆ – ลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น – ทำงบดุล แล…

23 August 2016 | 10:55 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments