บาร์เทนเดอร์/บาร์เทนดี้ (ช/ญ) ด่วน บ้านอำเภอ

งาน งานใหม่ บาร์เทนเดอร์/บาร์เทนดี้ (ช/ญ) ด่วน บ้านอำเภอ

จังหวัดชลบุรี – รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time – ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป – ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการ์งานผสมเครื่องดื่ม หรือชา กาแฟ เคาท์เตอร์เครื่องดื่ม – สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – เงินเดือนตามประสบการณ์และการตกลง สนใจสมัครงาน ติดต่อ 080-0448238 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ใน…การสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 18 – 40…

12 April 2017 | 6:48 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments