บุคคลธุรการ/ล่ามภาษาจีน

งาน มองหางาน บุคคลธุรการ/ล่ามภาษาจีน

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – จังหวัดระยอง – รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบหน้าที่เป็นล่ามแปลระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน 2.รับผิอชอบแปลและงานเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 3.รับผิดชอบแปลในที่ประชุมแผนก 4.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.รับผิดชอบงานด้านธุรการประจำแผนก คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี สัญชาติไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน หรือสาขาวีชาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีทักษะดัานการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี (สำหรับสัญชาติอื่นๆ) สามารถเดินทางมาปฏิบัต…ิงานเองได้ หากมีประสบการณ์เป็นล่ามมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.ค่ารถ(ไม่มีรถรับส่ง) 2.ค่าเช่าบ้าน 3.ค่าอาหาร 4.เบี้ยขยัน 5.ค่าตำแหน่ง 6.ค่าภาษา/ค่าความชำนาญเฉพาะด้าน 7.ค่ากะ 8.ประกันกลุ่ม Salary : (Negotiable) Job Type : Full-time, Internship Experience Level : New Entry Education level : N/A Minimum Experience : N/A Contact Information Employer Agency Name : Address : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง Telephone : 038…

9 January 2016 | 5:48 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments