บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร เลขานุการ ผู้จัดการสาขาไทยวัสดุลำปาง จำนวน 1 อัตรา

งาน กำลังหางาน บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร เลขานุการ ผู้จัดการสาขาไทยวัสดุลำปาง จำนวน 1 อัตรา

: บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด – จังหวัดลำปาง – ตำแหน่ง : เลขานุการ ผู้จัดการสาขาไทยวัสดุลำปาง จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ : 22 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่นๆ : เงินเดือน : 10,001 – 12,000 เงื่อนไข/ลักษณะงาน : •จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป •ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งทำการนัดหมาย ประชุม และให้กา…รต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส •จัดเก็บเอกสารสำคัญจากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ข้อมูลติดต่อ ชื่อสถานประกอบการ :: บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด สินค้า/บริการ : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และรีสอร์ท ของบุคคลผู้เป็นสมาชิกในสกุลจิราธิวัฒน์ ที่ตั้ง ::21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ :: 50200 โทรศัพท์ :: 0818498626 แฟกซ์ :: 053-220335…

10 December 2015 | 8:00 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments