ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเข็ม อุปกรณ์สะอาด และอุปกรณ์สำหรับการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว

งาน หางาน ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเข็ม อุปกรณ์สะอาด และอุปกรณ์สำหรับการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว

พญาไท, กรุงเทพฯ – ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเข็ม อุปกรณ์สะอาด และอุปกรณ์สำหรับการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเข็ม อุปกรณ์สะอาด และอุปกรณ์สำหรับการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเข็ม อุปกรณ์สะอาด และอุปกรณ์สำหรับการตรวจเอชไอวี กำหนดยื่นซองประกวดราคาให้ยื่นโดยตรงต่อ มูลนิธิรักษ์ไทย เลขที่185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ปิดการรับซองประกวดราคาในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เว…ลา 9.00 น. -12.00 น.ในวันทำการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย เลขที่ 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815 ,02 265-6888 ต่อ 15 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ. 8.30-17.00 น…

23 February 2018 | 12:02 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments