ประกาศรับสมัครงานโครงการวิจัยโรคตับ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ จำนวน 1 อัตรา

หางาน ค้นหางาน ประกาศรับสมัครงานโครงการวิจัยโรคตับ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ จำนวน 1 อัตรา

ไทย – ประกาศรับสมัครงานโครงการวิจัยโรคตับ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ/ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ 1. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความสนใจในงานวิจัย สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัยได้ 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 5. มีความคล่องตัวในการปฎิบัติงาน แล…ะมีมนุษยสัมพันธ์ดี 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือ นอกเวลาราชการได้ 7. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ภาระงานที่รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1. ดูแลอาสาสมัครโครงการวิจัย 2. ปฏิบัติงานธุรการและงานโครงการวิจัยอื่นๆได้ 3. จัดการงานเอกสาร/จัดการระบบฐานข้อมูลการวิจัย 4. บริหารจัดการโครงการวิจัย จัดทำระบบงานโครงการวิจัย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ เงินเดือน 9,000บาท เมื่อผ่านงานปรับขึ้นตามโครงสร้าง ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร สว.1 ชั้น 16 ห้อง 1629 ผู้สน…

23 November 2015 | 7:38 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments