ประกาศรับสมัครงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา

หางาน หางาน ประกาศรับสมัครงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา

ไทย – ดเขตรับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการ บริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ 1) เชียงราย 2) เชียงใหม่ 3) น่าน 4) พะเยา 5) แพร่ 6) แม่ฮ่องสอน 7) ลำปาง และ 8) ลำพูน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ สำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้าง…ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และมีความมุ่งหวังที่จะรับสมัคร ทีมงานเพิ่มเติม 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000-20,000 บาท เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 12,000-15,000 บาท คุณสมบัติ 2.1 นักวิชาการ คุณสมบัติ เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คุณลักษณะ มีเจตคติ มีมนุษย์สัมพันธ์แล…

20 September 2018 | 3:34 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments