ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิรักษ์เด็ก

หางาน งานว่าง ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิรักษ์เด็ก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิรักษ์เด็ก มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) “พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก” ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 3) โครงการ “เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่ห่างไกล” (J&J OVC) พื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน…ะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” (J&J ECCD) พื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และเดินทางขึ้นลงพื้นที่ภูเขาสูงได้สม่ำเสมอ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม เช่น พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน สังค…

2 July 2017 | 7:08 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments