ประกาศรับสมัครหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หางาน ค้นหางาน ประกาศรับสมัครหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ – ขออภัย ไม่พบอีเมลของคุณใน Facebook กรุณาคลิ๊กตามลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล ยินยอมและตกลงตาม ของ Jora กำลังนำคุณเข้าสู่ระบบ.. กำลังโหลดหน้าเว็บ.. ประกาศรับสมัครหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่าศาลา ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด…ม่น้อยกว่าหกปี – มีทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง – มีมุมมองวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานตรวจสอบภายใน – มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย – มีความเสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานสำคัญ หรืองานเร่งด่วนได้จนบรรลุผลสำเร็จ – มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ – มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง 3. หน้าที่ ความรับผิดชอบ แล…

17 October 2018 | 6:05 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments