ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ

งาน หางาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ Salary: 15,000-25,000 baht หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสรุปเวลาทำงาน (Time Attendance) ของพนักงาน เพื่อคำนวณการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทน 2. คำนวณค่าจ้างผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโปรแกรม Tiger soft 3. ทำรายการจ่ายผลตอบแทนประจำเดือนผ่านระบบธนาคารออนไลน์ 4. สรุปค่าใช้จ่ายค่าจ้างและเงินเดือน เพื่อส่งเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชา 5. คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน 6. ประสานงานและดำเนินง…านด้านประกันสังคมของพนักงานผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเบิกค่าชดเชยต่างๆ การใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องประโยชน์ค่าทดแทนต่างๆ เป็นต้น 7. ยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 8.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อและงานด้านธุรการรวมถึงการเบิกจ่ายและจัดทำ Stock ต่างๆ คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปีขึ้นไปด้านงานบริหารค่าจ้างเงินเดือนหรืองานด้านบริหารบุคค…

2 November 2016 | 6:40 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments