ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน มองหางาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ไทย – ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC) สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลและ ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในเขตชนบท ของประเทศไทย ภารกิจของสมาคม 1.เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน 2.เพื่อส่งเสริมโอกาสในการอ่านที่เท่าเทียมกัน จากคนหลากหลายภูม…ั้งอยู่ที่ บ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันนี้ สมาคมมีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ บทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ มีบทบาทหลัก 2 ด้านในองค์กร คือ มี * ช่วยเหลืองานของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธ์ ขณะนี้ สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association จะเปลี่ยนลักษณะระบบองค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ administrative officer มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข โค…

23 February 2018 | 2:24 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments