ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

รับสมัครงาน งาน กำลังหางาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ไทย – การสอนและจัดระบบการเบิกจ่าย จัดระบบการใช้งานยานพาหนะของสถานศึกษา การดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตรงต่อเจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสถานศึกษา / ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นเหมาะสม คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในงานพัฒนาเด็กและชุมชน ในบริบทของโรงเรียน / สถานศึกษา (และ/หรืองานผู้ปร…หม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้ เป็นผู้วางแผนงานพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรในชุมชน,พร้อมจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเกษตร และเป็นผู้มีความสามารถวิเคราะห์ประเมินรายงานบัญชีการเงินโครงการฯ โดยใช้ความรู้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้ เป็นผู้ประสานงานกับครูโรงเรียนทำกิจกรรมการเกษตรโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันเมื่อเจ้าหน้าที่เกษตรที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (ทดแทนกัน) ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่รับมอบหมาย…

7 March 2018 | 8:36 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments