ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

หางาน หางาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

ตำบลอมก๋อย, อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่ – กษตรได้ สามารถพูด/เขียนภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยงได้ และถ้ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถและเป็นผู้นำแบ่งปันพระวจนะ, พระธรรมคัมภีร์ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานเชียงใหม่ 60% และปฏิบัติงานในพื้นที่ 40% ในเขตพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ครูเกษตร) เงินเดือน 10,000-12,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส / ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร,สาขาพืชผัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย หรือหญิง ม…) โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถทำงานที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่อนามัย 1 อัตรา สถานีอนามัยบ้านหม่าโอโจ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เงินเดือน พิจา…

14 June 2018 | 1:43 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments