ประกาศรับ นักวิชาการศูนย์วิชาการฯ

หางาน กำลังหางาน ประกาศรับ นักวิชาการศูนย์วิชาการฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน) ประกาศรับ นักวิชาการศูนย์วิชาการฯ ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสำนักงานศูนย์วิชาการภาคอีสาน เพื่อดำเนินโครงการกำกับติดตามและสนับสนุนเครือข่ายตำบลและจังหวัดสุขภาวะในภาคอีสาน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 ) คุณสมบัติ -เพศชาย -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญ…เนาในพื้นที่ภาคอีสาน และประจำที่ จังหวัดขอนแก่น คุณลักษณะ มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม บทบาทหน้าที่ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อม…

13 June 2016 | 6:32 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments