ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะตำแหน่งพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

หางาน งานว่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะตำแหน่งพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน – แม่จัน – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะตำแหน่งพนักงานราชการและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 นั้น ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวโปรดมารายงานตัวเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รา…ยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาพลศึกษา 001 นางสาวตวิษา ประโยชน์สมจิต 002 นางสาวรุ่งนภา วงศ์ใหญ่ 003 นายวุฒิไกร ขันแก้ว 005 ว่าที่ ร.ต.หญิง จิตราภรณ์ ยศมูล 007 นายกฤษฎา สมศรี 008 นายขจรเดช กาหะ 009 นายโชคชัย แสนวิชา 010 นางสาวบุษนันท์ เตชะอิง 012 นายพีรพงศ์ ศรีวิลา 013 นายณัฐภูมิ ทรายคำ 014 นายวีรชัย ใจยา 015 นายกุลวัฒน์ แสนทวีสุข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ใน…

22 October 2016 | 11:33 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments