ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่แผนงาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

งาน มองหางาน ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่แผนงาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนงาน ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครบุคคลดังกล่าวครบกำหนดตามการประกาศรับสมัครแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังนี้ ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 1 นา…ู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 ราชเดชดำรง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงเรียน ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่อยู่ติดต่อ : 554 หมู่ 2 ถนน อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียง…

18 August 2016 | 12:40 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments