ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง

งาน งานว่าง ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง – าหนะประจำวัน, การประกันชีวิต กิจกรรม Family day, Sport day, เงินกำนัลท่องเที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง รายละเอียดของงาน – เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดภายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ – ให้คำปรึกษา และสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการตลาดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่ีรับผิดชอบ – ติดต…ามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการขายและการตลาดตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคู่แข่งเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายอายุไม่เกิน 28 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถใช้โปรแกรม MIcroSoft Office ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์และสามารถออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการสมัคร – สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) – สมัครทาง E-mail – สมัครด้วย…

21 October 2015 | 10:05 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments