ประสานงานจัดซื้อ

รับสมัครงาน หางานใหม่ ประสานงานจัดซื้อ

กรุงเทพฯ – ส่งเมล์ แนบไฟล์ ส่งแฟกซ์ สแกนเอกสาร ถ่ายเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกและจัดเก็บ ควบคุมเอกสารให้ถูกต้องและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 12.ประสานงานวางแผน Messenger วางบิล รับเช็ค และรับ-ส่ง เอกสารหรือเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานทุกโครงการ ในแต่ละวัน 13.ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย สิทธิลาหยุดงานต่างๆ อาทิ ลาพักร้อน / ลากิจ สวัสดิการ : การปรับเงินหลังผ่านทดลองงาน / การปรับเงินประจำปี / โบ…ะในการประสานงานเข้าใจได้ดี บุคลิกดี ยิ่มแย้มแจ่มใส 7. – มีทัศคติบวก ทำงานเป็นทีมได้ดี 8. – มีความกระตือรือร้น ใส่ใจทุกรายละเอียด มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 9. – รับเรื่อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และรายงานผู้บังคับทันที หมายเหตุ : กรุณาแนบหลักฐานการสมัครงานและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้ 1. รูปถ่ายติดใบสมัคร 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript ) หรือ หนังสือรับรองการศึกษา 1 ฉบับ 5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 6. หนังสือรับรอง…

2 April 2017 | 5:07 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments