ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)

สมัครงาน หางานใหม่ ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี – 1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท*** 3. ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร*** 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และออฟฟิตใหญ่ที่ กทม.เพื่อรับงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 5. ร่วมรับรองลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่เข้าพบผู้บริหาร 6. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอ เซ็นอนุมัติทุกครั้ง 7. จัดการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมสรุปรายงานการประชุม 8. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จังหวัด สระบ…ุรี อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุ 24 – 28 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขาฯ/มวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญการด้านการดูแลเอกสารตามระบบ ISO 5. มีบุคลิกภาพดี กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีความคล่องตัวในการทำงานสูง และเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี 6. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เห็นแก่ตัว และมีทัศนคติด…

13 April 2016 | 7:37 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments