ผจก.ส่วนขาย/หัวหน้าแผนก โครงการใหม่ ลำลูกกา-ปทุมธานี

รับสมัครงาน หางาน ผจก.ส่วนขาย/หัวหน้าแผนก โครงการใหม่ ลำลูกกา-ปทุมธานี

Lalin Property PCL – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พนง.ระดับ จนทขาย – หัวหน้าแผนกขายจะได้ Commission & Incentive ในการขายตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจ่ายในเดือนถัดไป QUALIFICATIONS เพศ ชา…ย / หญิง อายุ 35-45 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน ประเภทธุรกิจ งานขาย การจัดการ SKILLS PREFERRED Business: Management Business: Market Analysis Business: Sales EXPERIENCE REQUIRED: 5 ปี SALARY Salary negotiable ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED:FROM 35TO 45…

11 March 2017 | 8:23 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments