ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์

งาน ค้นหางาน ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดสงขลา – บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ทุ่งลุง) โทร : 074-291111 ต่อ 751 โทรสาร : 074-291111 ต่อ 739,719 รหัส : 105145 ตำแหน่งงาน : ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวนอัตรา : 1 อัตรา รายได้ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เพศ : ไม่จำกัด จังหวัด : สงขลา รายละเอียดอื่นๆ : ลักษณะของงาน : -วางแผน/นโยบายการบริหารงานทั้งหมดในส่วนงานHR -บริหาร/จัดการอัตรากำลังคนทั้งหมดในองค์กร -วางแผนการฝึกอบรม/การพัฒนาพนักงานในองค์กร -เป็นที่ปรึกษาให้กับท…ุกฝ่ายในองค์กร คุณสมบัติของผู้สมัคร : -เพศชาย -หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการคนในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี -ผ่านการบริหารบุคคลโรงงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี -สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ: – ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป…

25 April 2016 | 10:52 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments