ผุ้จัดการฝ่ายขายค้าปลีก(ประเภทธุรกิจร้านยา)

สมัครงาน งานว่าง ผุ้จัดการฝ่ายขายค้าปลีก(ประเภทธุรกิจร้านยา)

กรุงเทพฯ – ูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริหารทีมงาน บริหารสต๊อกสินค้า วางแผนการจัดจำหน่ายและบริหารจำนวนสินค้าให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบเป้าหมายการขาย การจัดการงบประมาณและการทำกำไรเพิ่ม สร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท จัดทำตารางการทำงานพนักงานในสาขา ปรับปรุงผลการทำงานของพนักงานและร้าน…ให้อยู่ในระดับที่ดี จัดทำรายงานสรุปยอดขายหรือค่าใช้จ่าย และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สรรหา ฝึกอบรม ประเมิน ดูแลผู้จัดการประจำเขตและพนักงานขายประจำเคาเตอร์ ดูแลควบคุมสินค้า การบริการลูกค้าให้แน่ใจว่าแต่ละร้านมีสินค้าเพียงพอและเหมาะสม ศึกษากลวิธีการขายของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการขายให้มียอดขายเพิ่มและมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : พักร้อนประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม กองทุนเงินแทน กองทุนประกันสังคม บำเน็จ/บำนาญ(ของประกันสังคม) ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัต…

31 August 2016 | 10:56 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments