ผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

รับสมัครงาน หางาน ผุ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – กรุงเทพฯ – อบ : 1. ตรวจสอบรับผิดชอบระบบประกันคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ 2. รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินการ Audit ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตามเป้าหมายของบริษัทฯ 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกลำดับชั้นให้ทำงานสอดคล้องกับวิธีการทำงานที่กำหนด 4. ควบคุมการให้บริการลูกค้า และตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 5. ทบทวนผลการดำเนินงานขนส่ง พร้อมปรับปรุง นำเสนอปัญหาการทำงานและวิธีแก้ไขที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรให้ Operations Manager เพ…นการให้บริการงานขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ถูกต้องตรงเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ ในด้านผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัยด้านการขนส่งและพัฒนาดีเด่นหลายปีติดต่อกัน ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและรางวัลระดับโลก ดังนี้ – รางวัลผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี2551 โดย บริษัท ExxonMobil Chemical แห่งประเทศไทย – รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2550 โดยสมาคมอนุรักษ์สภ…

25 March 2016 | 11:49 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments