ผู้ควบคุมงาน / วิศวกร ( โครงการพุทธสาคร สมุทรสาคร)

สมัครงาน มองหางาน ผู้ควบคุมงาน / วิศวกร ( โครงการพุทธสาคร สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – ู่อาศัยประสบภัยพิบัติ – ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร – ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล – งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ – สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี – ปรับค่าจ้าง และโบนัสประจำปี – ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงาน / วิศวกร ( โครงการพุทธสาคร สมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน งานควบคุมงานก่อสร้างระบบ PC/TF สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี ปวส. – ป.ตรี สาขาการก่อสร้าง/ โยธา/ อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีปร…รจัดซื้อโครงการ และที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจากการประมูลทรัพย์สินจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งมีต้นทุนการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างเช่นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายการพัฒนาโครงการต่างๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน บริษัทฯ…

14 July 2016 | 10:18 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments