ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรี

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรี

Perfect Companion Group Co., Ltd. – จังหวัดราชบุรี – : จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงาน : ประสานงานและงายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการทั่วไป 2. มีประการณ์ด้านการบริหารคลัง อย่างน้อง 3 ปี 3. มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางการขับขี่ 4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไป…Perfect Companion Group Co., Ltd. รายละเอียดงาน : : บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและรถขนส่ง : วางแผนกำกังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ : วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขายและมีปริมาณคงเหลือถูกต้องตามระบบบัญชี : สอนงานและให้คำแนะนำพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น รปภ pest control : ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง…

20 April 2016 | 5:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments