ผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขาอุบลราชธานี

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขาอุบลราชธานี

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด – จังหวัดอุบลราชธานี – าพความงาม 4. ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms. Word/ Excel/PowerPoint) และอินเตอร์เน็ตระดับดี 5. มีทักษะในการสื่อสารระดับดี มีความสามารถในการติดตามงาน การวางแผน สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา มีภาวะผู้นำ สามารถให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษาแก่ลูกน้องได้ 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี 7. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาอุบลราชธานี (ถนนชยางกูร) จังหวัด : อุบลราชธานี วิธีการรับสมัครงาน : 1. E-Mail : hr@rcskinclinic.com 2. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเพลินจิต(ติด BTS เพลินจิต)หลังอาคารมหาทุน…งแผนและบริหารยอดขายของสาขาตามเป้าที่บริษัทกำหนด ควบคุมระบบการเงิน / บัญชี / ค่าใช้จ่ายภายในคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : ปรับเงินเดือน / โบนัสประจำปี Incentive / เงินรางวัลยอดขาย (ตามตำแหน่ง) เงินประจำตำแหน่ง / เงินค่ารับรอง / เงินค่าวิชาชีพ (ตามตำแหน่ง) เงินค่าเดินทาง / เบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าพาหนะและค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่ง) โทรศัพท์มือถือ / คอมพิวเตอร์พกพา (ตามตำแหน่ง) ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษ…

14 June 2017 | 7:06 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments