ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)

หางาน งานว่าง ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)

Thai Glico Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – วัยวะจากการทำงาน และ นอกเหนือจากการทำงาน .เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน .สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือสำหรับค่าการดูแลทางแพทย์สำหรับเด็ก .เงินช่วยเหลือสำหรับพิธีงานแต่งงาน .เงินช่วยเหลืองานศพของพนักงาน .เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท .เงินช่วยเหลือสำหรับค่าเล่าเรียนบุตร .ประกันสังคม .ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท (ถ้ามี) ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : Thai Glico Co., Ltd. ประเภทธุรกิจ : Beverages / Food / Restaurant / Catering / Hotel / Resort / Tourism…ด้านการทำสัญญาและเจรจาต่อรองระหว่างเอเชีย-แปซิฟิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการจัดการและนำข้อเสนอที่เป็นอิสระ มีความมั่นใจและมีความสามารถในการริเริ่มการทำงานของตัวเอง ความรู้เกี่ยวกับงานด้านภาษีทรัพย์สินทางปัญญา มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีของการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมายในวิธีที่ง่ายและเข้าใจได้ รายละเอียดงาน มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองตรวจทานแก้ไขและจบสัญญาเอกสารทางกฎหมายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ให้คำแนะนำทางกฎหมายทั้งหมดที่ถูกต้องรวมทั้งการให้คำปรึกษ…

8 December 2016 | 8:17 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments