ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ประจำอาคารชุด A18 ซอยงามวงศ์วาน 18)

สมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ประจำอาคารชุด A18 ซอยงามวงศ์วาน 18)

บริษัท เอวี. ลีสซิ่ง จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – บริษัท เอวี. ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เอวี ลิสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อแท็กซี่ เป็นผู้นำอันดับ 1 ทางด้านให้บริการ เช่า-ซื้อ รถแท็กซี่สีเหลือง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ประจำอาคารชุด A18 ซอยงามวงศ์วาน 18) 1.ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 33 ตามข้อบังคับ หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย (มาตรา 33 = นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังก….หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ 1.การปรับอัตราค่าเงินจ้าง 2.โบนัส 3.เบี้ยขยัน 4.ประกันสังคม 5.ท่องเที่ยว (แล้วแต่กรณี) 6.งานสังสรรค์ประจำปี 7.เครื่องแต่งกายพนักงาน 8.ของเยี่ยมคลอดบุตร 9.ของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย 10.เงินช่วยเหลือในโอกาสแสดงความเสียใจ 11.เงินกู้ยืมกรณีพนักงานรักษาตัวและเพื่อการศึกษาบุตร คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย-หญิง อายุ 28- 40ปี 2. 2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี 3. 3.มีภาวะเป็นผู้นำ 4. 4. มีปฏิภาณ ไหวพริบ และมนุษย…

28 February 2016 | 5:31 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments