ผู้จัดการบริหารงานขาย ประจำ พิษณุโลก

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการบริหารงานขาย ประจำ พิษณุโลก

อรัญญิก – รณาปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน 11. ปรับเงินเดือนประจำปี 12. โบนัส 2 ครั้ง/ปี 13. ที่พักฟรี ( บางตำแหน่ง ) 14. ทำงานวัน จ-ส ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารงานขาย ประจำ พิษณุโลก รายละเอียดของงาน 1. บริหารงาน กระจก อลูมิเนียม 2. วางแผนการขาย กำหนดแนวทางพบกลุ่มลูกค้า 3. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หร…

27 October 2016 | 10:12 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments