ผู้จัดการบริหารศูนย์การค้า Mall Manager ประจำจังหวัด พิจิตร

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการบริหารศูนย์การค้า Mall Manager ประจำจังหวัด พิจิตร

ไทย – Tops Supermarket สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท 5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท 6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 7. ประกันชีวิต ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารศูนย์การค้า Mall Manager ประจำจังหวัด พิจิตร รายละเอียดของงาน Mall Manager** – บริหารภายในศูนย์การค้าฯกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด – การบริหาร Occupancy Rate and Vacancy Rate ให้เกิดประโยชน์ส…ูงสุดของพื้นที่เช่าทั้งหมดและลดการเกิดพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุด – การบริหารพื้นที่ Promotion และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ – วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน – จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้าฯให้เกิดความถูกต้อง พร้อมวิเคราะห์ Budget นำเสนอฝ่ายบริหาร – วางแผนและริเริ่มแนวทางการปรับปรุงวิธีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล – ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพิจิตร อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร…

4 April 2017 | 10:45 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments