ผู้จัดการบัญชี

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการบัญชี

กรุงเทพฯ – – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ หารมรความารถที่ใช้โปรแกรมระบบทางบัญชี เช่น SAP or Navision (ERP system) จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ลักษณะของงาน วางแผนพัฒนาดำเนินการและกำกับดูแลทุกด้านของงานบัญชีและการควบคุมทางการเงินของ บริษัท ฯ มีความรับผิดชอบสำหรับทุกงานของการบัญชีและการการทำบัญชี การควบคุมในชีวิตประจำวัน, งบการเงินรายเดือนและรายปี กระแสเงินสด และ งบประมาณและการเงิน / การควบคุม และ รายงาน การตรวจสอบการใช้จ่าย การค้างจ่าย การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายแบบเติมเ…งิน และการจัดสรรค่าใช้จ่าย ประสานงาน และดูแลงานการตรวจสอบตามกฎหมายประจำปี และการคืนภาษีขององค์กรกับผู้สอบบัญชีภายนอก จัดทำรายงานการบริหารจัดการ (MMR) และแพคเกจ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป สวัสดิการ – โบนัสประจำปี – ปรับเงินเดือนทุกปี – ประกันสังคม – ตรวจสุขภาพประจำปี – และ อื่นๆ ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : KOSE (Thailand) Co., Ltd. ประเภทธุรกิจ : Medical / Pharmaceutical / Hospital / Health & Beauty Care เว็บไซต์ : http://www.kose-th.com/th/ ข้อมูลบริษัท…

5 May 2016 | 7:23 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments