ผู้จัดการปฏิบัติการ / ผู้จัดการฝ่าย (ประจำสนญ.สำโรง สมุทรปราการ) ติดต่อปรารถนา 089

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการปฏิบัติการ / ผู้จัดการฝ่าย (ประจำสนญ.สำโรง สมุทรปราการ) ติดต่อปรารถนา 089

บริษัท สยามราชธานี จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท สยามราชธานี จำกัด ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ให้บริการรับเหมาแรงงาน ผู้จัดการปฏิบัติการ / ผู้จัดการฝ่าย (ประจำสนญ.สำโรง สมุทรปราการ) ติดต่อปรารถนา 089-927-5023 – ควบคุม ดูแล และมอบหมายงานให้ลูกน้อง – ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง – พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสายงาน – พัฒนาระบบงานให้เข้าระบบ ISO และ KPI ของแต่ละหน่วยงาน – มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร – สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อัตรา : 3 อัตรา เงินเดือน : 25,000-35,000 (ตามประสบการณ์) สวัสดิการ : ปร…ะกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ งานเลี้ยงปีใหม่/ของขวัญปีใหม่ กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต /พนักงานเสียชีวิต คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปริญญาตรี ได้ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารพนักงาน 4. ไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้ 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นๆได้ง่าย 8. ไม่มีประว้ติอาชญากรรม (ยาเสพติด ลักทรัพย์ ฆ่า) สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ จังหวัด…

23 August 2017 | 1:30 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments