ผู้จัดการประจำสาขา (เพชรบูรณ์ / นครสวรรค์/ สุพรรณบุรี/ชลบุรี)

หางาน หางานใหม่ ผู้จัดการประจำสาขา (เพชรบูรณ์ / นครสวรรค์/ สุพรรณบุรี/ชลบุรี)

บริษัท เธียรสุรัตน์ – ภาคกลาง – ชรบูรณ์ / นครสวรรค์/ สุพรรณบุรี/ชลบุรี) จำนวน 4 อัตรา ลักษณะการจ้าง ประจำ รายละเอียดงาน บริหารผลประกอบการของสาขาและขยายธุรกิจในเขตประกอบการ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ควบคุม / บริหารทีมขาย / ทีมบริการและงานธุรการสาขาทั้งหมด ควบคุมคุณภาพบริการ บริหารผลงานของพนักงานและพัฒนาพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน พื้นที่เปิดรับ คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุ 35 – 50 ปี วุฒิการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบริหารทีมขาย / บริการ / การตลาด หากมีปร…ะสบการณ์ด้านการขายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง มีทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารงานในเกณฑ์ดีมาก สวัสดิการ โบนัสปีละ 2 ครั้ง(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิตกลุ่ม 2 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา ภรรยา/สามี บุตร เจ็บป่วยเบิกได้ * คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศ / ต่างประเทศ) * ฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการเพิ่มเ…

10 November 2015 | 7:31 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments