ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่อำนาจเจริญ)

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่อำนาจเจริญ)

จังหวัดอำนาจเจริญ – ถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่อำนาจเจริญ) 1) บริหารยอดขาย – บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 45 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เด…ี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น 2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ต้องผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น จึงจะสมัครได้) 3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านในก็ได้อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป(บริษัทฯจัดการฝึกอบรมให้ฟรี) 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel , Internet 5. สามารถทำงานได้ทั่วประเทศได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ(บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี) 6. (((ตำแหน่งนี้ไม่ได้ทำงานที่อำนาจเจริญ แล้วแต่บริษัทฯจัดให้ ไม่สามารถเลือกได้))) หมายเหตุ : * (((ตำแหน่งนี้ไม่ได้ทำงานที่อำนาจเจริญ แต่ทำงานทั่วป…

4 December 2015 | 8:56 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments