ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สงขลา)@ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

งาน งานว่าง ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สงขลา)@ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

จังหวัดสงขลา – ารและเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สงขลา)@ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 1) บริหารยอดขาย – บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีปร…ะสบการณ์ในการทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ( บริษัทฯจัดฝึกอบรมให้ฟรี) 4. ไม่สามารถเลือกจังหวัดได้ ไม่สามารถเลือกภาคได้ แล้วแต่บริษัทฯจัดให้ มีที่ฟักให้ฟรี ค่าน้ำไฟฟรี 5. การันตีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป หลังจากบรรจุเป็นผู้จัดการปั้มแล้วและผ่านทดลองงาน 6. (((ตำแหน่งนี้ไม่ได้ทำงาน ที่สงขลา ))) หมายเหตุ : (((ตำแหน่งนี้ไม่ได้ทำงานที่จังหวัดสงขลา))) สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ จังหวัด : สงขลา วิธีการรับสมัครงาน : **ขั้นตอนการสมัครงาน**(เฉพาะผู้ที่จบ ปวส. – ป.เอก) 1) สมัครที่สำนักง…

3 June 2017 | 2:02 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments