ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่จังหวัดตรัง)รับสมัคร ที่ @ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่จังหวัดตรัง)รับสมัคร ที่ @ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

จังหวัดตรัง – ารและเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่จังหวัดตรัง)รับสมัคร ที่ @ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 1) บริหารยอดขาย – บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้อง…ั้น 45 ตึกเอ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ภาคใต้ ณ สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อคุณต่อ โทร. 081-752-7610 สามารถสมัครในวันและเวลาดังกล่าว จะได้รับการสัมภาษณ์ทุกท่าน อัตรา : 50 เงินเดือน : การันตีรายได้ 15,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ*) สวัสดิการ : 1. โบนัส 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด) / ค่าโรงแรม 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5. ค่าน้ำมัน 6. ค่าตำแหน่ง 7. ค่าครองชีพ 8…

3 June 2017 | 6:56 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments