ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกแคชเชียร์ (ศูนย์การค้า Terminal 21 สาขาพัทยา)

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกแคชเชียร์ (ศูนย์การค้า Terminal 21 สาขาพัทยา)

LH Mall & Hotel Co., Ltd. – อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินทั้งหมดของแผนก ร้านค้า Consignment ร้านค้า Promotion ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการจัดการภายในแผนก RESPONSIBILITIES – ควบคุม ดูแล พิจารณาตลอดจนการมอบหมายงานการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ – ตรวจสอบผลการทำงานของแคชเชียร์ – กำหนดแผนงานและวิธีการด้านต่างๆ ของส่วนงานแคชเชียร์เพื่อให้ได้วิธีการและแบบแผนที่ดี – กำ…หนดแผนของส่วนแคชเชียร์ – ควบคุมและตรวจสอบเรื่องเงินทั้งหมดของแผนก – ตรวจสอบร้านค้า Consignment ต่าง ๆ หรือร้าน Promotion เพื่อกำหนดข้อมูลการตรวจสอบ เรียกเก็บเงินยอดขายได้ถูกต้อง ครบถ้วน – ตรวจสอบยอดเงินสดทุกประเภท และยอด Consignment ก่อนส่งฝ่ายบัญชี-การเงิน เพื่อออกใบแจ้งหนี้ – จัดทำข้อมูลยอดขายของร้านค้าในแต่ละอาทิตย์ รวมทั้งเดือน เพื่อเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละปี หรือช่วงสัปดาห์ QUALIFICATIONS เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ใน…

23 November 2017 | 8:53 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments