ผู้จัดการฝึกหัด ด่วน พัทยา ซอยสุขุมวิท 87 [หนองกระบอก]

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการฝึกหัด ด่วน พัทยา ซอยสุขุมวิท 87 [หนองกระบอก]

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ผู้จัดการฝึกหัด เงินเดือน :18,000 บาท อายุ : ไม่เกิน 30 ปี(ชาย/หญิง) คุณสมบัติ 1. มีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดี 2. ตรงต่อเวลา และยืดหยุ่นเวลาได้ (มาก่อนเวลา 15 นาที/กลับช้า 20 นาที) 3. เชื่อฟังและสามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งได้เป็นอย่างดี 4. มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานใหม่(ทัวร์,อสังหาริมทรัพย์ และเวปไซต์) **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** 5. หลังจากผ่านการทดลองงาน 2 เดือน จะปรับเงินเดือนให้ตามความสามารถ 6. หลังจากท างาน 6 เดือน จะมีสิทธิได้รับโบนัสต… your photo and resume to happypartnersthai@gmail.com เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับร…

18 October 2015 | 4:29 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments