ผู้จัดการฝึกหัด

รับสมัครงาน หางาน ผู้จัดการฝึกหัด

จังหวัดกระบี่ – จังหวัดสงขลา – กลุ่มบริษัท ลาชูเล่ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์การเกษตร จากประเทศฝรั่งเศษ เยอรมัน และญี่ปุ่น เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี ได้จดทะเบียนถูกต้องตามข้อกำหนดของ สคบ. มีผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 200,000 รหัส กำลังขยายงานจึงต้องการบุคคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการมั่นคง เข้ามาร่วมเป็นทีมงาน หลายอัตรา สวัสดิการ – กองทุนสะสม – เครื่องแบบพนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำป…ี – ประกันอุบัติเหตุ – ท่องเที่ยวประจำปี – ซื้อสินค้าราคาพิเศษ – เบี้ยขยัน – ค่าล่วงเวลา – ค่าเบี้ยเลี้ยง – ค่ายานพาหนะ – เงินรางวัลพนักงานดีเด่น – ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ – ฯลฯ ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝึกหัด รายละเอียดของงาน -สามารถ นำเสนอขาย ติดตามผลการขาย และปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับลูกค้าได้ -ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด -รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า -จัดเตรียม…

5 September 2016 | 10:48 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments