ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2 (CDG)

สมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2 (CDG)

จังหวัดนครศรีธรรมราช – ทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 2,000 บาท) เงินช่วยเหลือบุตร โบนัส, ปรับเงินเดือน วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี ยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2 (CDG) รายละเอียดของงาน 1. ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงมากขึ้น 2…ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต สถานที่ปฏิบัติงาน โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจระบบงานการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร มีทักษะการบริหา…

10 August 2016 | 10:47 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments