ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Pan Pho Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Network) เว็บบอร์ดต่างๆ Qualifications เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ การประเมินแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายส่งเสริมการขายอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต (Google, Facebook ฯลฯ) มีทักษะในการเจราต่อรองที่ดี สื่อสารและประ…Responsibilities กำหนด นโยบาย และวางแผนกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พัฒนาและกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย และเพิ่มยอดขาย วางแผนการสื่อสารทางการตลาด 360 องศาเช่นโปรโมชั่น, การโฆษณา, กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นไปตามเป้าที่ถูกตั้งไว้ ประสานงานกับฝ่ายขายในกำหนดนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ สนับสนุนและกระตุ้นยอดขาย วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social…

25 October 2016 | 7:52 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments