ผู้จัดการฝ่ายขายปลีกสาขาอุบลฯ/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร (ด่วนมาก)

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายขายปลีกสาขาอุบลฯ/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร (ด่วนมาก)

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด – จังหวัดอุบลราชธานี – เพรอตี้ จำกัด บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายปลีกสาขาอุบลฯ/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร (ด่วนมาก) – วางแผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานในด้านงานขายโครงการ – มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ – สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากร – ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ แล…. งานจัดเลี้ยงประจำปี 11.โบนัสประจำปี 12.ปรับเงินเดือนประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. – ปริญญาตรี การขาย หรือการตลาด หรือสถิติ หรือบริหารธุรกิจ อายุ 35-41 ปี 2. – ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย/การตลาด ในระดับหัวหัวหน้าฝ่ายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 3. – มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สู้งาน ตรงต่อเวลา 4. -มีภาวะความเป็นผู้นำ 5. -มีทักษะในการติดต่อสือสาร และบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี 6. -มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร จังหวัด : อุบล…

3 June 2017 | 4:37 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments