ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดทัวร์อินบาวน์ (Sales & Operation Inbound Tour Manager)

รับสมัครงาน งาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดทัวร์อินบาวน์ (Sales & Operation Inbound Tour Manager)

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำำกัด บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของคนไทย และ บริษัททัวร์ ออนไลน์ ที่มีผู้ใช้บริการอันดับหนึ่งของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรและมีความหลากหลายในการให้บริการที่ดีได้ทั้งในและต่างประเทศ บริการ เช่น บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ,ทัวร์เกาหลี , ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์สิงคโปร์ , ทัวร์ยุโรป ฯลฯ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดทัวร์อินบาวน์ (Sales & Operation Inbound Tour Manager) เป็นผู้จัดการทีมงานขายทัวร์ บริหารจัดการทีมงานในการขายให้บรรลุเป…้าหมายการขายตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่ตั้งไว้ ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานกับทีมงาน กำกับดูแลการดำเนินงานแบบวัน สต๊อป เซอร์วิส ที่ดูแลและจัดการทุกอย่างได้แล้วเสร็จในบุคคลเพียงคนเดียว ตั้งแต่รับทราบความต้องการของลูกค้า เปิดการขาย นำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ออกแบบโปรแกรมทัวร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า คำนวณต้นทุน จนเสร็จสิ้นถึงการปิดการขาย และจัดการงานทัวร์ให้เป็นไปตามโปรแกรมทัวร์ที่นำเสนอให้ลูกค้าเดินทางด้วยความราบรื่น จนกระทั่งลูกค้าเดินทางเสร็จสิ้นด้วยความประทับใจ นอกจากนี้คือวางแผนและจัดอ…

7 August 2015 | 7:54 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments