ผู้จัดการฝ่ายขาย

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายขาย

PAN PHO CO., LTD. – กรุงเทพฯ – วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการขายและการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี นำเสนอสินค้าและปิดการขายกับลูกค้าได้ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ Qualifications เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเ…ตอร์ โปรแกรม Microsoft Word/ Excel/ Power Point ได้ดี มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการเจราต่อรองที่ดี สื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักในงานบริการ มีความรู้ด้าน CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดได้ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED IT: Microsoft…

1 July 2016 | 7:26 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments