ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง (นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) "ด่วน"

สมัครงาน หางาน ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง (นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) "ด่วน"

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน – จังหวัดสมุทรสาคร – We are a part of a leading group of companies in customize product industry. We require experienced interior designers for the new concept-interior system.’We are a part of a leading group of companies in customize product industry. We require experienced interior designers for the new concept-interior system. ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง (นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) “ด่วน” 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 13 ต.ค. 2557 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่คว…ามรับผิดชอบ : – รับผิดชอบงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีประสิทธิภาพ – มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า – วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารระดับสูง – สามารถบริหารงานในภาวะกดดันได้ – สามารถใฃ้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าคอมมิชชั่น ,ค่าเป้า, ค่าพาหนะ ,ค่าที่พัก, ค่าโทรศัพท์, ชุดฟอร์ม , งานเลี้ยง…

12 April 2016 | 10:55 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments