ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปัตตานี)

งาน หางานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี – ประกอบกิจการด้านอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ภายใต้ชื่อ “สามแม่ครัว” สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปัตตานี) รายละเอียดของงาน – สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ – พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ – จัดทำแผนงานและงบประมาณภายในฝ่ายและควบคุมงบประมาณ – ออกแบบและจัดทำระบบค่าตอบแทนของพนักงานทั้งหมด (Pay Roll) – สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือลูกจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบานา อำ…เภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อัตรา เงินเดือน 1 25,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการควบคุมบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO , 5ส มีประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชา การจัดการงาน อย่างน้อย 5 ปี มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน พร้อมรับแรงกดดันได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดี หากมีปร…

27 June 2016 | 10:02 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments