ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) – สวนหลวง, กรุงเทพฯ – สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รายละเอียดงาน : 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และเงินได้ เงินหักประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาการจ่ายรวมถึงการทำรายงานและการออกเอกสารที่เกี่ยวกับระบบเงินเดือน 2. บริหารระบบฐานข้อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบสามารถทำงานตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้งานในการทำงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งการ maintain / modify ระบบ รวมถึงรายงานต่างๆที่จำเป็น 3. บริหารระบบการวิเคราะห์ค่างาน โครงสร้าง…า, โทร : 099-441-1629, 084-076-5779 รายละเอียดบริษัท : เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาและฝึกอบรม 2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ 4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. 5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ 7. การตลาด ม…

25 March 2016 | 8:43 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments